Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2001 In Lithuanian

2001 gruodžio 25-tos žinia "Brangus vaikai, Aš kvieciu ir raginu jus melstis už taika šiandien. Ypac šiandien, laikydama ant ranku kudikeli Jezu, Aš kvieciu susivienyti su Juo per malda ir tapti ženklu šiame neramiame pasaulyje. Raginkite vienas kita, mažieji vaikeliai, melstis ir myleti. Tegul jusu tikejimas buna padrasinimu kitiems dar labiau tiketi ir myleti. Aš laiminu jus visus ir kvieciu artintis prie mano ir mažojo Jezaus širdies. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 12/2001

2001 lapkricio 25-tos žinia "Brangus vaikai, Šiame malones laike Aš kvieciu jus atnaujinti malda. Mažieji vaikai, melskites ir paruoškite savo širdis Taikos Karaliaus atejimui, kuris savo palaiminimu gali dovanoti ramybe visam pasauliui. Nerimas isiviešpatauja širdyse ir neapykanta karaliauja pasaulyje. Tie, kurie gyvenate mano pranešimais, bukite šviesa ir ištieskite rankas šiam netikinciam pasauliui, kad visi galetu ateiti ir pažinti Meiles Dieva. Nepamirškite, mažieji vaikeliai, aš su jumis ir ir laiminu jus visus. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 11/2001

2001 spalio 25-tos žinia "Brangus vaikai, Ir šiandien Aš kvieciu jus melstis iš visos širdies bei myleti savo artima. Mažieji vaikai, jus išrinkti liudyti ramybe ir džiaugsma. Jei nera ramybes, melskites ir jus ja gausite. Per jus ir jusu malda, mažieji vaikai, ramybe tekes pasauliu. Todel melskites, melskites, melskites, nes malda daro stebuklus žmoniu širdyse ir pasaulyje. Aš su jumis ir dekoju Dievui už kiekviena, uoliai priemusi tai ir gyvenanti malda. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 10/2001

2001 rugsejo 25-tos žinia "Brangus vaikai, Aš kvieciu jus melstis, ypac šiandiena, kai Šetonas trokšta karo ir neapykantos. Aš vel jus kvieciu, mažieji vaikai, melskites ir pasninkaukite, kad Dievas galetu jums dovanoti ramybe. Liudykite ramybe kiekvienai širdžiai ir bukite jos skleidejais šiame neramiame pasaulyje. Aš su jumis ir užtariu kieviena prieš Dieva. Kiekvienas besimeldžiantis tenesibijo blogio ir tenenešioja neapykantos širdyje. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 09/2001

2001 rugpjucio 25-tos žinia "Brangus vaikai, Šiandiena Aš kvieciu jus siekti šventumo. Mažieji vaikeliai, tegul jusu mintyse ir bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje -darbuose, kalbose - šventumas visados buna aukšciau visko. Tokiu budu iš leto, žingsnelis po žingsnelio, malda ir šventumas ižengs i jusu šeimas. Pasitikekite savimi ir neprisiriškite prie materialiu, praeinanciu dalyku, bet prie Dievo. Ir nepamirškite, mažieji vaikeliai, jusu gyvenimas - tarsi geleles žydejimas. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 08/2001

2001 liepos 25-tos žinia "Brangus vaikai, Šiame malones laike Aš kvieciu jus artintis prie Dievo per savo asmenine malda, kuri pades jums gerai išnaudoti likusi laika ir dovanos jusu sielai, jusu akims ramybe Dievuje. Ieškokite ramybes gamtoje ir pažinkite Dieva visa ko Kureja, kuriam dekosite už visa kurinija, jausdami džiaugsma savo širdyse. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 07/2001

2001 birželio 25-tos žinia "Brangus vaikai, Aš su jumis ir laiminu jus visus savo motinišku palaiminimu. Ypac šiandiena, kai Dievas dalina jums gausias malones, melskites ir ieškokite Jo per mane. Dievas dovanoja jums didžias malones. Mažieji vaikeliai, išnaudokite tinkamai ši malones meta ir artinkites prie mano širdies, kad Aš galeciau nuvesti jus pas savo Sunu Jezu. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 06/2001

2001 gegužes 25-tos žinia "Brangus vaikai, Šiame malones laike Aš kvieciu jus melstis. Mažieji vaikai, jus daug dirbat, bet be Dievo palaiminimo. Laiminkite ir ieškokite Šventosios Dvasios išminties, vedancios jus šiame laikmetyje taip, kad jus galetumete suprasti ir gyventi maloneje šiame laike. Atsiverskite, mažieji vaikeliai, ir klupokite savo širdžiu tyloje. Tebunie Dievas jusu gyvenimo centre, ir tik tada jus galesite džiaugsmingai liudyti apie pastoviai Jo teikiama groži jusu gyvenimams. Dekoju jums, jog atsiliepete i mano kvietima." 05/2001


Error


Error


Error


Error


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/16/2002