„Drogie dzieci, także dzisiaj przynoszę wam w ramionach nowonarodzonego Jezusa. On, który jest Królem nieba i ziemi, jest waszym pokojem. Dzieciaczki, nikt nie może dać wam pokoju tak jak On, który jest Królem Pokoju. Dlatego adorujcie Go w swych sercach, wybierzcie Jego, a będziecie miały w Nim radość. On będzie wam błogosławił Swym błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (orędzie z 25 grudnia 2006 r.)

 

JEZUS JEST WASZYM POKOJEM

 

Na Boże Narodzenie Matka Boża często mówiła o pokoju i kilka razy zachęcała nas do pokoju: „Drogie dzieci, dzisiaj znowu przynoszę wam w ramionach małego Jezusa, Króla Pokoju, żeby was pobłogosławił Swym pokojem. Zachęcam was, żebyście były moimi orędownikami pokoju w tym świecie bez pokoju. Przynoszę wam Jezusa, Króla Pokoju, żeby wam udzielił pokoju. Umieśćcie nowonarodzonego Jezusa na pierwszym miejscu w waszym życiu. W szczególny sposób, dzieciaczki, daję wam błogosławieństwo małego Jezusa. Niech On was napełni Swym pokojem.”

Boże Narodzenie ukazuje największy wyraz miłości Bożej. „Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi” (Tt 3,4). Na Boże Narodzenie zstępuje do nas rosa z Nieba, Bóg zlewa na nas Swą czułość.

Święty Łukasz ewangelista opowiada, że „nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» (Łk 2,13-14) Aniołowie swym śpiewem wyrażają znaczenie tego, co się dzieje, objawiają, że narodzenie Dzieciątka Jezus oznacza ukazanie się chwały Bożej i przynosi ludziom pokój. Słowo „pokój” w znaczeniu biblijnym oznacza pełnię dóbr, a szczególniej – odpuszczenie grzechów i dar Ducha Bożego. Pokój w biblijnym znaczeniu tego terminu jest bardzo bliski słowu „łaska”. Pokój Boży to dużo więcej niż brak lub oddalenie groźby wojen i konfliktów ludzkich. Pokój to uzdrowienie synowskich i pełnych harmonii stosunków z Bogiem. Jednym słowem, pokój to zbawienie. W wierze – mówi apostoł – jesteśmy w pokoju z Bogiem. W tym sensie pokój jest identyfikowany z Chrystusem.

Jak w dniu pierwszego swego objawienia się na Podbrdo, gdy przyszła do nas trzymając w ramionach Dzieciątko Jezus, Matka Boża przynosi nam nowonarodzonego Jezusa i ofiaruje nam dar pokoju. Słowa i obecność Gospy nie są hałaśliwe, dziwne czy niezwykłe. Jej obecność tutaj z nami i pośród nas jest ukryta za prostotą i słowami zwykłego języka. Bóg przychodzi do nas w zwykłej prostocie dziecka. Jezus zostaje z nami odziany w zwykłą prostotę chleba eucharystycznego. To właśnie za tą prostotą kryje się wszechmoc miłości i bliskości Boga. Wielkość i wszechmoc Boża są w stanie odnowić życie i przemienić serca ludzkie. Słowa Gospy nie uczą nas niczego nowego, nie objawiają niczego nieznanego, one przypominają nam mądrość i prawdę słowa Bożego.

Panna Maryja jest pełna łaski i wypełniona Bogiem. Całkowicie zwróciła się ku Bogu. Całkowicie otworzyła swe serce, żeby Bóg mógł w nim zamieszkać. Dlatego mówi do nas: „Adorujcie mego Syna w swych sercach, wybierzcie Go, nikt nie może dać wam pokoju tak jak On, a będziecie miały w Nim radość.” Niech ta radość wejdzie w nasze życie nie tylko na Boże Narodzenie, niech ona nas wypełnia każdego dnia!

O. Ljubo Kurtović

Medjugorje, 26 grudnia 2006BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/09/2007