Comiesięczne orędzie, jakie Marija otrzymała na Boże Narodzenie:

“Drogie dzieci, to jest czas wielkich łask, lecz także czas wielkich prób dla tych wszystkich, którzy pragną postępować drogą pokoju. Z tego powodu, dzieci, ponownie wzywam was, żebyście się modliły, modliły, modliły, nie słowami, lecz sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadome tego daru, że Bóg pozwolił mi być z wami, szczególnie dzisiaj, gdy w ramionach mam Dzieciątko Jezus, Króla Pokoju. Pragnę dać wam pokój i żebyście go nieśli w swych sercach i dawali go innym, aż pokój Boży zacznie rządzić światem. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”

Orędzie otrzymane przez Jakova Ćolo podczas corocznego objawienia, jakie miało miejsce o 17.20 i trwało 7 minut:

"Drogie dzieci, dzisiaj, w dniu miłości i pokoju, z Jezusem w ramionach, wzywam was do modlitwy o pokój. Dzieci, bez Boga i bez modlitwy, nie możecie mieć pokoju. Dlatego, dzieci, otwórzcie swe serca, żeby Król Pokoju mógł narodzić się w waszych sercach. Tylko w ten sposób możecie świadczyć o Bożym pokoju i nieść go do tego niespokojnego świata. Jestem z wami i błogosławię was mym matczynym błogosławieństwem."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/02/2003