Razmišljanje uz zadnju poruku, 25. studenog 2003


BUDITE LJUBAV, RADOST I MIR

"Draga djeco! Pozivam vas da vam ovo vrijeme bude još jaci poticaj na molitvu. U ovom vremenu, djecice, molite da se Isus rodi u svim srcima, posebno u onima koji ga ne poznaju. Budite ljubav, radost i mir u ovom nemirnom svijetu. Ja sam s vama i zagovaram pred Bogom za svakoga od vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." Poruka, 25. studenog 2003


Djevica Marija nas iznova potice na molitvu u ovom vremenu došašca koje je pred nama. Vrijeme došašca kao i vrijeme korizme su vremena crkvene godine u kojima nas Crkva kao majka poziva na preispitivanja svoga životnog puta, na donošenje nekih konkretnih odluka, obecanja, jacih zaokreta na svom putu prema Bogu. Tako i Marija danas kao i kroz sve ove godine želi da nam dani ne produ uzalud, da vrijeme ne prode mimo nas, odnosno da mi Boga ne zaobidemo u ovom vremenu koje živimo, Boga koji nas zove, traži i potice po Mariji.

Majci su djeca najveca radost, a možemo li i zamisliti kolika smo radost mi Mariji – Kraljici mira. Ona je «uzrok naše radosti», a nas poziva da i mi budemo uzrok njezinoj radosti. Njezina jedina želja jest da se Isus rodi u našim srcima. Najžalosnija je Marija kad izgubimo Isusa, kad On nije s nama, odnosno kad mi nismo s njime. Potrebno je sve poduzeti vratiti se Isusu, opet ga naci. Ljudski govoreci, i Marija i Isus trpe kad se od njih udaljimo, kad ga na bilo koji nacin i zbog bilo cega napustimo. A Majka nas vodi svom Sinu, s njom cemo ga uvijek najlakše naci i uz njega ostati. Ona i nema važnije zadace od te, ali je može izvesti jedino s našom suradnjom. Zato nas potice i stavlja na srce ona sredstva koje crkva u svome krilu daruje svojoj djeci kroz stoljeca privodeci ih Bogu i radajuci ih na novi život u Bogu.

Cilj Gospinih poruka i ukazanja jest da upoznaju Boga svi, da se svi s njim susretnu. Želi da po nama Bog dode svima. Povezani smo jedni s drugima i odgovorni jedni za druge. Bog nema drugog puta da dode na ovaj svijet nego po nekom covjeku i preko covjeka drugome covjeku. Bog želi doci na ovaj svijet po tebi i meni. Jer ako tako ne dode kako ce onda doci? Jedini potpuni smisao našega života jest dopustiti mu da dode. Ako mu ne dopustimo u cemu je onda smisao našega života, i tko smo mi na ovoj zemlji bez njega.

Bog i ovog došašca i Božica pred nama želi doci. On ima vremena. On ima vjecnost. A mi imamo samo ovaj danas, ovaj trenutak. Naša vjecnost nije nego Božja. Bog treba našu obicnost, jednostavnost. Bog treba našu blizinu a mi još više njegovu.

Tek po blizini s Bogom moci cemo iz dana u dan postajati ljubav, radost i mir ovom svijetu kako nam Gospa govori. Jer djela ljubavi su djela mira. A kad se ljubav dijeli s nekime, osjeca se mir koji obuzima i onoga koji je daje i koji je prima. Kad je mir, Bog je tu i na taj nacin Bog dodiruje našu dušu i iskazuje svoju ljubav prema nama, tako da izlijeva mir i radost u naša srca.

Blažena Majka Terezija molila je: «Vodi me od smrti ka životu. Od laži ka istini. Vodi me od ocaja ka nadi. Od straha ka povjerenju. Vodi me od mržnje ka ljubavi. Od rata ka miru. Daj da mir ispuni naša srca, naš svijet i naš svemir, mir, mir mir.»

Nismo sami, Marija je s nama, svojom blizinom i snagom majcinske ljubavi želeci da mir njezinog srca ude u svako srce. Dopustimo joj to.


Fra ljubo Kurtovic
Medugorje 26. 11. 2003BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/01/2003