Razmišljanje uz zadnju Poruka, 25. rujna 2007


MOLITVA - PUT DO SAVRŠNE LJUBAVI

"Draga djeco! I danas vas sve pozivam da vaša srca plamte što žešcom ljubavlju prema Raspetome i ne zaboravite da je iz ljubavi prema vama dao svoj život kako biste vi bili spašeni. Djecice, meditirajte i molite da bi se vaše srce otvorilo prema Božjoj ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." Poruka, 25. rujna 2007.


Gospa nas u poruci koju smo upravo culi majcinskim rijecima potice na sve vecu ljubav prema Raspetome. Ta ljubav mora strujati iz našeg srca, jer srce je središte covjekova bica. Srce, možemo slobodno reci - to je covjek. Gospa nas je mnogo puta poticala se probudimo, da pocnemo ljubiti, jer samo je ljubav plodonosna. Samo djela koja cinimo iz ljubavi, samo molitve koje molimo iz ljubavi, idu direktno Bogu u srce.

Bog je za nas ucinio sve, poslao nam je nam je svoga Sina da svaki koji živi po njemu ima život vjecni (usp. 1 Iv 5,11-13). Bog ništa tako silno ne želi nego da se covjek spasi. Ako Bog to tako silno želi, što mi cekamo, zašto mu se opiremo, zašto mu se ne otvorimo potpuno?

U drugom dijelu poruke Gospa nas poziva na meditiranje Božje rijeci tako da Božja rijeci prodre u nutrinu naše duše i ražari sve više i više cežnju našeg srca za Bogom. Što se više uživimo u Božju rijec, cežnja postaje veca. To je cežnja koja zna da prava i istinska sreca može doci samo od Boga. To Gospa zna jer je i ona cuvala Božje rijeci u svom srcu, meditirala o njima i živjela ih (usp. Lk 2, 19.51).

Blažena Djevica Marija je uzor Crkve i po tome što je ona Djevica koja moli (Virgo orans), ali je istovremeno i ona koja nas svojim primjerom potice na ispravan molitveni stav prema Bogu. Cesto nas Gospa poziva na molitvu, a to je zato što smo mlaki ili ne znamo ispravno moliti. Neki se mole samo onda kad je teško ili kad ih pritisnu križevi, patnje ili nevolje. Ne treba moliti samo tada. Pozvani smo moliti i onda kad nam je dobro, kad nam u životu ide. Tada prije svega treba moliti molitvu zahvale da nas Bog još više blagoslovi i umnoži darove koje nam je dao. Molitva nije nešto sporedno, nego je molitva pitanje života i smrti. Kao što je utopljeniku potreban zrak tako je i svakom vjerniku potrebna molitva jer preko nje silazi na nas milost, a preko molitve mi uzdižemo srca Bogu. Dok razmišljamo o Mariji, Majci utjelovljene Rijeci i Uciteljici duhovnoga života, zahvaljujemo joj što nas odgaja i poucava u svojoj školi ljubav.


Fra Danko Perutina
Medugorje 26.09.2007BackHomeOverviewInfo
Last Modified 10/02/2007