“Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was, żebyście w swym sercu dziękowały Bogu za wszystkie łaski, jakie On wam daje, także przez znaki i kolory, jakie są w przyrodzie. Bóg chce przyciągnąć was do Siebie i pobudza was do oddawania Mu chwały i dziękczynienia. Dlatego, dzieci, ponownie wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się i nie zapominajcie, że ja jestem z wami. Wstawiam się przed Bogiem za każdego z was, aż wasza radość w Nim będzie pełna. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (orędzie z 25 sierpnia 2003)

DZIĘKUJCIE BOGU

W tym orędziu Maryja, nasza Matka, zachęca nas do modlitwy dziękczynienia za wszystko, co Bóg nam dał i ciągle nam daje. Wszystko, co stworzył, to dla nas i ze względu na nas. Księga Rodzaju mówi: “Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. I rzekł Bóg: “Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.” (Rdz 1,28b-29) Bóg stworzył człowieka z powodu swej ogromnej miłości. Naznaczył serce człowieka pieczęcią Swego Ducha i Swej miłości w najdoskonalszy sposób. Wszystkie inne stworzenia są tylko oznakami obecności Bożej, podczas gdy istota ludzka jest obrazem Boga. To dlatego ludzkie serce nie znajdzie spokoju, póki nie spocznie w Bogu; dlatego pokój może ludziom przynieść tylko Bóg. Dla ludzi Bóg jest pytaniem, którego nie da się obejść, ponieważ On jest odpowiedzią na pytania, które zadajemy: “Do kogo należę i do kogo idę?” Nikt i nic nie może w nas zdusić tego pragnienia, tego głodu i pragnienia Boga. Historia pokazuje, że Boga nie można wyeliminować z serc i umysłów ludzi jakiegokolwiek pokolenia. Ludzie poszukują Boga na różne sposoby i kierują się do różnych źródeł, które mogą być fałszywe i zatrute. Jesteśmy pewni, że z Maryją znajdziemy zdrowe źródło, Samego Boga. Ona obiecuje swe wstawiennictwo, aż nasza radość stanie się doskonała w Bogu.

Podobnie jak Bóg spojrzał z miłosierdziem na pokorę Swej służebnicy Maryi, tak samo spogląda z miłosierdziem na każdego człowieka, kocha każdego człowieka. Maryja zachęca nas, żebyśmy najpierw spojrzeli na to, co nas otacza, na wspaniałe dzieła Boże, które same – bez Stwórcy – ani nie mogą zaistnieć, ani trwać. Z rzeczy stworzonych i ze stworzeń możemy wydedukować istnienie Stwórcy. Jeśli stworzenia mogą być tak piękne i tak doskonałe, to o ileż bardziej ich Stwórca? Gardzić tym, co Bóg stworzył, znaczy gardzić samym Stwórcą. Świat, który nas otacza, każdy człowiek, my sami, wszystko to jest dziełem rąk Stwórcy i Jego miłości. Ten świat jest Bożym światem i cały wszechświat otrzymał tchnienie życia od żyjącego Boga. Wszystko, czym jesteśmy, wszystko, co widzimy i co mamy, nie należy do nas, lecz do Boga. Ta ziemia nie jest nasza, lecz Boża, jest Jego dziełem. Dlatego ludzie muszą bezustannie poznawać ten wspaniały świat i jego prawa, których do tej pory jeszcze w pełni nie przebadali. Ponieważ człowiek jest na tej ziemi przybyszem i ponieważ ta ziemia nie jest jego dziełem, musi badać jej prawa i uczyć się je poznawać.

Pewien słowacki pisarz napisał powieść “Do kogo należy słońce?”, która opowiada historię chłopca z bardzo biednej rodziny. Jednak on nie wiedział, że byli biedni, ponieważ żyli szczęśliwi. Swą biedę odkrył w szkole, gdy inni zaczęli nazywać go biednym. Wtedy chłopiec spytał matkę: “Dlaczego ludzie mówią, że jesteśmy biedni?” Otrzymał takie wyjaśnienie: “Ponieważ ten dom nie należy do nas, ponieważ te rzeczy tutaj i te rzeczy tam nie są nasze...” Chłopiec osłupiał. Nie wiedział o tym. W końcu zadał ostatnie, decydujące pytanie: “A słońce, do kogo ono należy?” Odpowiedź matki była dla niego głęboką pociechą: “Słońce należy do dobrego Boga.” To było dla niego odkryciem Bożego ojcostwa, które później poprowadziło go przez całe życie.

Zacznijmy dziękować Bogu. Uczmy się, jak się modlić dziękując, nie tylko za to, co w naszym życiu jest piękne i dobre, lecz także za to, co jest trudne, bolesne, a nawet niepojęte, wiedząc, że Bóg wszystko obraca w dobro dla tych, którzy Go kochają.

Uczmy się z Maryją i módlmy się z Maryją.

O. Ljubo Kurtović

Medjugorje, 26 sierpnia 2003


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 09/01/2003