Drogie dzieci! W tym czasie nie myślcie tylko o wypoczynku dla waszego ciała, lecz, dzieciaczki, szukajcie także czasu dla duszy. Niech w ciszy mówi do was Duch Święty, a wy pozwólcie, żeby was nawracał i przemieniał. Jestem z wami i przed Bogiem wstawiam się za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (Orędzie z 25 lipca 2006 r.)

ZNAJDŹCIE CZAS DLA DUSZY

Matka Boża jest Matką, a matka idzie z nami, którzy jesteśmy jej dziećmi, myśli o nas i opiekuje się nami. W tym czasie, gdy wielu myśli lub udaje się na wakacje, nasza Matka Maryja zachęca nas do prawdziwego wypoczynku, który jest dla człowieka konieczny. Po powrocie z podróży misyjnych Jezus powiedział do Swoich uczniów: Idźcie na chwilę na miejsce samotne, odpocznijcie. Człowiek potrzebuje odpoczynku. Życie składa się z pracy i odpoczynku. Nie praca, nawet najcięższa, męczy człowieka. Tym, co człowieka męczy najbardziej, jest życie nieuporządkowane, różnorakie nieumiarkowanie i nadmiar.

Maryja wie, że człowiek to nie tylko ciało, lecz także dusza. Oszukujemy siebie samych, jeśli myślimy, że tylko ciało jest zmęczone i że tylko ciało potrzebuje odpoczynku. Potrzebujemy pełnego odpoczynku. To znaczy, że nie wystarczy dać odpoczynek tylko ciału. Wielu powraca z wakacji zmęczonymi, tak że muszą odpocząć po wakacjach. To się dzieje, ponieważ nie odpoczęła dusza człowieka i nie została napełniona Bożą siłą. Całkowity odpoczynek duszy, ciała i ducha osiąga się poprzez przebywanie w ciszy i w pokoju. Rzeczywista i prawdziwa cisza to nie brak zewnętrznego hałasu i dźwięków. Prawdziwa cisza to wolność od grzechu i winy, wolność od brudnych i szorstkich słów; to porzucenie ponurych myśli i złych planów. Całkowity odpoczynek osiąga się tylko wtedy, gdy decydujemy się być wspaniałomyślni i przebaczamy każdemu. Gdy żałujemy za własne grzechy i decydujemy się na zmianę życia.

Jezus zachęca nas: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a Ja dam wam odpoczynek.” Odpoczynek jest modlitwą do Ducha Świętego, żeby pomógł duszy, żeby zstąpił i pocieszył nasze serca, żeby nas nawrócił i zmienił. Odpoczynek ma miejsce w tych momentach, gdy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, który planuje i trzyma w Swych rękach nasze życie. Odpoczynek jest faktycznie spotkaniem z naszą własną duszą. Dlatego potrzebujemy chwil, w których możemy się zatrzymać, żeby nasza dusza dogoniła nas i szła razem z nami. Odpoczynek to nie tylko niepracowanie. Odpoczynek jest pracą serca i duszy. Odpoczywając pozwalamy duszy, żeby się wzmocniła i wypełniła nas. Dlatego odpoczynek na wakacjach z dala od Boga, modlitwy i Ducha Bożego oznacza, że powracamy z wakacji jeszcze bardziej zmęczeni i obciążeni.

Matka Maryja zachęca nas, swe dzieci, żebyśmy znaleźli dla naszych dusz czas oraz miejsca ciszy, żeby Duch Święty dał odpoczynek temu wszystkiemu w nas, co jest zmęczone, uzdrowił to, co jest zranione, umocnił, co jest słabe. Jeśli naprawdę kochamy siebie samych, posłuchamy słów i zachęty naszej Matki Maryi, która nawet dzisiaj nie przestaje mówić i z miłością wzywa nas i cierpi z naszego powodu i dla nas. Niech Duch Święty ze Swym światłem i siłą wejdzie w nasze życie, żebyśmy doświadczyli prawdziwego odpoczynku i pokoju, jaki daje nam Bóg.

O. Ljubo Kurtović

Medjugorje, 26/7/2006BackHomeOverviewInfo
Last Modified 08/23/2006