Razmišljanje uz zadnju Poruka, 25. lipnja 2008


BUDITE RADOSNI NOSITELJI MIRA I LJUBAVI

"Draga djeco! I danas vas s velikom radošcu u mom srcu pozivam da me slijedite i slušate moje poruke. Budite radosni nositelji mira i ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam s mojim sinom Isusom Kraljem mira. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." Poruka, 25. lipnja 2008.


Gospa se ovdje u Medugorju predstavila kao Kraljica mira prije dvadeset sedam godina. Sve ove godine ona nas kao prava majka puna ljubavi strpljivo poucava ali istovremeno i poziva na slavljenje i prakticiranje sakramenta, na obracenje, post, pokoru, klanjanje Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu. U poruci za dvadesetsedmu obljetnicu ukazanja ona kaže kako nas s velikom radošcu s kojom je ispunjeno njezino srce poziva da je slijedimo i slušamo njezine poruke. Dok razmišljamo zajedno o zadnjoj poruci a i ostalima koje smo do sada culi, ne bi trebali nikada smetnuti s uma pravilo sv. Ljudevita Grigniona Montfortskog koje glasi: Po Mariji k Isusu! Marija uvijek okuplja oko svoga Sina. Poziva na potpuno predanje Isusu jer nas jedino on može uciniti cjelovitim osobama dostojnima neba. Gospa nam daje primjer kako biti vjeran Bogu, kako iz vjere i po vjeri živjeti. Ona je od pocetaka suradivala u djelu Duha Svetoga. Crkva, koja je takoder djelo Duha Svetoga zato moli u zajedništvu s onom kojoj je Bog ucinio velika djela. Gospa pred nama stoji kao veliki dar, kao najljepša slika Crkve. Ona govori jednostavnim rijecima koje privlace tolike ljude iz cijelog svijeta. Poruke su razumljive svima, od najmanjeg djeteta do najstarijeg covjeka. Razumljive su jer su pune ljubavi a jezik ljubavi razumije svatko.

Gospa nas poziva da budemo nositelji mira i ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Svjedoci smo kako i danas postoje velike opasnosti za cijeli ljudski rod kao što su: atomsko naoružanje, razne bolesti, globalno zatopljenje, oskudica. Ljudi su u velikom strahu. Gospa to zna i zato nas od pocetka ukazanja poziva da mi vjernici, kršcani budemo nositelji mira i ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Treci dan ukazanja Gospa je dala prvu od svojih velikih poruka koja je glasila: "Mir, mir, mir - i samo mir!". Nakon toga je dvaput ponovila: "Mir mora zavladati izmedu covjeka i Boga, a i izmedu ljudi!" Pravi mir može doci samo od Boga koji je po Gospi u Kristu postao "naš mir" (Ef 2,14). Taj mir "svijet ne može dati" (Iv 14,27), i zato je Krist zapovjedio svojim apostolima da ga oni prenesu svijetu (usp. Mt 10,11 sl.) kako bi svi ljudi postali "sinovi mira" (Lk 10,6). Mi smo ponekad skloni izvor nemira tražiti u drugim ljudima jer je to lakše. Medutim taj izvor prvo moramo pronaci u nama i onda ga otkloniti. Izvor nemira je uvijek grijeh kojeg se treba odreci i tako stvoriti uvjete da u nama djeluje Bog.

Na kraju poruke Gospa nas blagoslivlja a blagoslivlja nas i njen sin Isus koji je Kralj mira. Poštovani štovatelji Kraljice mira, recimo u svome srcu da miru, odlucimo se za Boga i tako dopustimo Isusu da u nama postane Put, Istina i Život.


Fra Danko Perutina
Medugorje 26.6.2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 07/03/2008