MÓDLCIE SIĘ O PRZYJŚCIE DUCHA ŚWIĘTEGO

"Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was wszystkich do modlitwy o zstąpienie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie, aby Duch Święty odnowił was wszystkich i poprowadził was drogą świadczenia o waszej wierze – was i tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i wstawiam się za wami u Najwyższego. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie." (Orędzie z 25 kwietnia 2009 r.)


Przed wniebowstąpieniem Jezus powiedział Swym uczniom, żeby nie opuszczali Jerozolimy, lecz żeby czekali na obietnicę daną przez Jego Ojca, że otrzymają moc Ducha Świętego i będą Jego świadkami nie tylko w Jerozolimie, ale aż do skończenia świata. Po tym, jak to powiedział, został zabrany do Swego Ojca (por. Dz. 1,4-9). Uczniowie i apostołowie przygotowywali się na przyjście Ducha Świętego przez modlitwę. Nie byli sami. Była z nimi Maryja, Matka Jezusa. Wśród obecnych tam jedynie Ona posiadała pełnię Ducha Świętego, który zstąpił na Nią podczas poczęcia Jezusa. Ona musi dodawać otuchy uczniom, aby porzucili lęk i podjęli gorliwą modlitwę. Przed przyjściem Ducha Świętego apostołowie i uczniowie byli bojaźliwi, lękliwi. Gdy Duch Święty zstąpił na nich, zmienili się. Z bojaźliwych uczniów przemienili się w nie znających strachu świadków Chrystusa. Świadczyli o tym, co widzieli i słyszeli, gdy byli z Jezusem. Zapłonął w nich płomień miłości i prawdy, zachęcając ich do natychmiastowego rozpoczęcia głoszenia Radosnej Nowiny.

W orędziu z 25 maja 2009 r. Matka Boża wzywa nas także do modlitwy o zstąpienie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie. Staliśmy się dziećmi Bożymi przez chrzest i weszliśmy w komunię z Jezusem i Jego dzieło odkupienia. Matka Boża wzywa nas do modlitwy, ponieważ modlitwa jest sposobem, który otwiera nasze serca, aby mógł w nich działać Duch Święty. Otwarcie się na Ducha Świętego prowadzi do odnowy życia duchowego, zachęcając nas do świadczenia o naszej wierze. My, chrześcijanie, zostaliśmy wezwani do tego, żebyśmy byli w tym świecie posłańcami Bożego orędzia, słowa Bożego i rozgłaszali dzieła miłości Boga. Maryja, nasza Matka i Orędowniczka, Nauczycielka modlitwy do Ducha Świętego pomaga nam to robić. Razem z Maryją modlimy się, żeby Duch Prawdy i Miłości działał w nas i wokół nas, żeby nas uczył i umacniał nas, żebyśmy żyli nowym życiem pełniąc wolę Bożą.


o. Danko Perutina
Medjugorje, 26/05/2009BackHomeOverviewInfo
Last Modified 06/19/2009