Monthly Message - Waray-Waray

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Waray-Waray Messages from:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984

Tugon ha petsa Enero 25, 2017 "Hinigugma ko na mga anak! Yana nga adlaw tinatawag ko kamo na mag-ampo para hin kalinaw: kalinaw ha kasing-kasing hiton katawhan, kalinaw ha mga pamilya ngan kalinaw ha kalibutan. Makusog hi Satanas ngan gusto kamo ngatanan kumontra ha Diyos, ngan ibalik kamo ha ngatanan butang pan-tawo, ngan para gub-on ha kasing-kasing iton ngatanan balati-an tikadto ha Diyos ngan adton mga butang han Diyos. Kamo, mga anak, mag-ampo ngan makig-away kontra hiton ka-materyoso, ka-moderno ngan kamakalugaringon la, na hinahatag han kalibutan ha iyo. Mga anak, mag-desider para ha pagka Diyos-non ngan ako, upod an akon Anak na hi Hesus, hahangyo para ha iyo. Salamat han iyo pag-responde hi-ne nga tawag ko." 01/25/2017


Last Modified 01/26/2017