Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Posolstvo z 25. septembra 2016 "Drahé deti! Dnes vás volám k modlitbe. Nech je modlitba pre vás životom. Iba tak bude vaše srdce naplnené pokojom a radosťou. Boh bude vo vašej blízkosti a budete ho cítiť vo svojom srdci ako priateľa. Budete s ním hovoriť ako s niekým, koho poznáte, a budete mať, dietky, potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Ja som s vami a milujem vás všetkých svojou materinskou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 09/25/2016


Last Modified 10/19/2016