Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Posolstvo z 25. decembra 2018 "Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, ktorý je Kráľom pokoja. On vám dáva pokoj a nenechávajte si ho len pre seba, dietky, ale v radosti a pokore ho prinášajte iným. V tomto čase milosti, ktorý vám chce Boh dať, som s vami a modlím sa za vás. Moja prítomnosť je znakom lásky, kým som tu s vami, aby som vás chránila a viedla vás k večnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 12/25/2018


Last Modified 01/24/2019