Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vēstījums 2018. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, kurš ir Miera Karalis. Viņš jums dod mieru, un lai tas nebūtu tikai jums, bet, bērniņi, nesiet to citiem priekā un pazemībā! Es esmu ar jums un es par jums lūdzos šinī žēlastības laikā, ko Dievs jums grib dot. Mana klātbūtne ir mīlestības zīme šeit, kamēr es esmu ar jums jūs aizsargāt un vest uz mūžību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2018


Last Modified 01/10/2019