Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vēstījums 2017. gada 25. novembrī "Mīlie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu jūs uz lūgšanu! Lūdzieties un meklējiet mieru, bērniņi! Viņš, Kurš nonāca šeit, uz zemes, lai jums dotu Savu mieru bez izšķirības, kas vai kurš jūs esat. Viņš, mans Dēls, jūsu Brālis, caur mani aicina jūs uz atgriešanos, jo bez Dieva jums nav ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tādēļ ticiet un lūdzieties, un dzīvojiet žēlastībā un jūsu personīgās tikšanās ar Viņu gaidās! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2017


Last Modified 12/12/2017