Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vēstījums 2018. gada 25. martā "Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt ar mani lūgšanā šinī žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu! Lūdzieties, bērniņi, izsūdziet grēkus un sāciet jaunu dzīvi žēlastībā! Izlemiet par Dievu, un Viņš jūs vadīs pretim svētumam, un krusts jums būs uzvaras zīme un cerība jums. Esiet lepni, ka jūs esat kristīti, un pateicīgi savā sirdī, ka esat daļa no Dieva plāna! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2018


Last Modified 04/09/2018