Monthly Message - Hebrew

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Hebrew Messages from: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

בנים יקרים! אל רם ונשא, התיר לי להזמין אתכם מחדש להמרה. ילדים, פטחו לבכם לחסדי אלוהים אשר הוזמנתם. היו עדים של אהבה ושלום בעולם חסר-שלום. החיים על כדור הארץ שלכם חולפים. התפללו כך שעל ידי תפילה שאיפתכם למלכות שמים ודברי שמים, ועז תראו בלבבכם שכל דבר יהי אחר. אתם לא לבד. אני עמכם ומתערבת לפני בני ישוע. אני מודה לכם על מענתכם לקריאתי 05/25/2017


Last Modified 05/26/2017