155
01. studenog 2000.

PRESS BULLETIN - Hrvatski

MEDITATION

"Draga djeco! Danas vam želim otvoriti svoje maèinsko srce i sve vas pozvati da molite na moje nakane. S vama želim obnoviti molitvu i pozvati vas na post, koji želim prikazati svome sinu Isusu za dolazak novog doba, doba proljeæa. U ovoj jubilarnoj godini su mi se mnoga srca otvorila i Crkva se obnavlja u Duhu. Radujem se s vama i zahvaljujem Bogu za ovaj dar, a vas, djeèice, pozivam: molite, molite, molite, dok vam molitva ne postane radost. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu" 25. listopada 2000.


ŠTO IMA SVETOST SA ŽIVOTOM?

Svetkovina Svih Svetih sve je više u sjeni Dana mrtvih. S pravom ili ne, ali tako je. Pijetet, pažnja i molitve za pokojne vrijedne su svakoga uvažavanja i svijet bi bez toga bio upadno siromašniji. Spomen na mrtve prihvatljiv je svakoj ljudskoj osobi; sa svetkovinom Svih Svetih nešto zapoèeti mogu samo kršæanski vjernici. Pitanje je samo u kojoj mjeri i što? Isus Krist izrèito poziva na svetost života. Sv. Pavao, pišuæi kršæanskim zajednicama, oslovljava ih sa “sveti”.

Ono što nam je dragocjeno i važno nazivamo “svetim”, “svetinjom”. Vjerom da je Bog naš Stvoritelj prihvaæamo da smo mu dragocjeni i važni, da mu je svet èovjek i njegov život. Što radikalnije prihvatimo tu svijest otvoreniji smo - i ne planirajuæi biti sveci - svetu životu koji je jedinstveno prepoznatljiv u sveukupnosti Isusova života, životu nama poznatih i nepoznatih svetih žena i muževa.

Fra Ivan Landeka


V I J E S T I

POSJETI BISKUPA

Od 12. do 15 listopada u Meðugorju je boravio msgr. Joseph Das iz indijske biskupije Berhampur. U njedjelju 15. listopada predvodio je misno slavlje za hodoèasnike engleskog jeziènog podruèja kojom prigodom je i propovijedao. Ovo je inaèe njegov prvi posjet Meðugorju.

26. listopada na putu prema Dubrovniku, u pratnji don Ante Luburiæa, kancelara Mostarsko-duvanjske biskupije, Meðugorje je posjetio i biskup iz Mexica msgr.Florencio Olvera Ochoa iz biskupije Tabasco. Izjavio je kako je želio posjetiti Meðugorje buduæi da veliki broj njegovih vjernika hodoèasti u ovo mjesto.

Koncem listopada u Meðugorju su boravila još èetiri biskupa. U organizaciji jedne amerièke agencije, zajedno s oko 700 hodoèasnika, ova èetvorica biskupa su na višednevnom hodoèašæu po marijanskim svetištima diljem Europe. Jedno od mjesta u kojima su se zadržali u molitvi bilo je i Meðugorje. Bili su to: msgr. Leo Drona iz biskupije San Jose, Filipini; msgr. Nestor CariZo, generalni tajnik biskupske konferencije Filipina; msgr. Cirilo Almario, biskup u miru iz biskupije Malolos s Filipina, te msgr. Nicodemus Kirima, nadbiskup iz Nyeria u Keniji.


SEMINAR ZA BRAÈNE PAROVE

Informativni centar “Mir” Meðugorje organizira prvi meðunarodni seminar za braène parove od 8. do 11. veljaèe 2001. na temu:

“ BRAÈNI PAROVI U ŠKOLI SV. OBITELJI ! ”

8. 02. (èetvrtak),
10,00 - 16,00 prijava parova i registracija
16,00 uvod u program
17,00 sv. krunica
18,00 sv. misa

TEME PO DANIMA:

9. 02. (petak), "Neka molitva bude na prvom mjestu u vašim obiteljima.” (1.11.1984.)
9,00 jutarnja molitva,
14,00 Put križa na Križevcu
17,00 sv. krunica
18,00 sv. misa; 19,00 klanjanje i molitva pred križem

10. 02. (subota), "Želim da probudite ljubav u vašim obiteljima, gdje je nemir i mržnja da zavlada ljubav . . . !" (25.4.1993.)
9,00 jutarnja molitva
15,00 svjedoèanstva
17,00 sv. krunica,
18,00 sv. misa, 21,00 – 22,00 klanjanje

11. 02, (nedjelja), ". . . draga djeco, vaša obitelj neka bude mjesto gdje se raða svetost. Pomozite svima da žive sveto, a napose vašoj obitelji !" (24.6.1986.)
9,00 jutarnja molitva Izmjena iskustava, prijedlozi, svjedoèanstva
14,00 Zajednièka molitva na Podbrdu Završetak sa svetom misom na veèernjem programu

Dnevni program:
9,00 jutarnja molitva
9,30 predavanje i razgovor
11,00 pauza
12,00 molitva/pauza
15,00 predavanje
17,00 veèernji program (krunica, misa, molitva za ozdravljenje)
21,00-22,00 klanjanje (subota)

Predavaèi na seminaru su: don Cosimo Cavaluzzo, braèni parovi iz zajednice ‘Cenacolo´, fra Jozo Zovko, fra Slavko Barbariæ i drugi svjedoci.

Preporuèa se sa sobom ponijeti
1. slušalice i mali radio sa FM frekvencijom.
2. Bibliju i kišobran.

Svi susreti æe se održavati u dvorani iza crkve. Prilog za troškove seminara: 15 DM po osobi, odnosno 30 DEM za jedan braèni par. Prijave možete izvršiti putem faxa na broj : 00387-36-651-888; e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr ili u u Uredu informacija osobno ili putem telefona na broj 00387 36 651 988. Broj sudionika je ogranièen zbog prostora, stoga vas molimo da svoje prijave izvršite što prije, a najkasnije do konca prosinca. Isto tako molimo sve braène parove koji æe sudjelovati da sami osiguraju smještaj u Meðugorju.


FRA FILIP PAVIÆ OTIŠAO IZ MEÐUGORJA NA DRUGU SLUŽBU

Nakon 13 godina nesebiènog i predanog služenja Bogu i hodoèasnicima, poglavito onima engleskog jeziènog podruèja, fra Filip Paviæ je otišao na drugu službu u franjevèaku Kustodiju u Chicago, SAD.

U ime svih vas koji ste osjetili fra Filipovu brigu i skrb tijekom vaših hodošašæa u Meðugorje od srca mu zahvaljujemo za uèinjeno dobro. Obeæajmo mu i na ovaj naèin svoje molitve da ga Gospodin prati u daljnjem služenju braæi i sestrama.


VAŽNA OBAVIJEST!!!

Od sljedeæeg broja Biltena, dakle od broja 156, Bilten æe izlaziti poèetkom svakoga mjeseca (oko 5. u mjesecu) u uobièajenom obliku na 7 jezika.

Najnovije vijesti æete moæi saznati i tijekom mjeseca putem naših web stranica u poglavlju: NAJNOVIJE VIJESTI koje æemo zbog brzine i uèinkovitosti objavljivati iskljuèivo na hrvatskom jeziku. Sabrane æete ih moæi dobiti na 7 jezika u Biltenu poèetkom svakoga mjeseca.

Vjerujemo da æe ova promjena dobro doæi svima onima koji oèekuju vijesti i informacije iz svetišta i uèvrstiti još više našu suradnju na širenju vjerodostojnih informacija vezanih za dogaðanja u Meðugorju.


Published by: INFORMATIVNI CENTAR MIR - Svetiste Kraljice Mira (Information Center MIR - Shrine of the Queen of Peace), 88266 Medjugorje.
Director: fra Miljenko Stojic.
Information Office: 00387-36-651-988
Parish Office: 00387-36-650-206; 650-310; 651-333
Fax: 00387-36-651-444
Radio: 00387-36-651-100; fax 651-300
E-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr; Internet: http://www.medjugorje.hr
Automatic Message: 060-325-325. By calling this number you can hear the latest message of Our Lady in Croatia, Bosnia-Hercegovina, Slovenia, Austria, Switzerland and Germany, as well as also the meditation and the news from Medjugorje which is updated every Wednesday.


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 11/01/2000